SSP Kuljetuspalvelut tekee erikoiskuljetuksien liikenteenohjauksia

Kalustona Ford Transit, jossa tarvittavat varoitustaulut, varoitusvalot ja vapaan korkeuden mittalaite.

TIETOA ERIKOISKULJETUKSISTA JA HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ AIHEESEEN LIITTYEN

Erikoiskuljetuksella tarkoitetaan kuormaamattoman tai jakamattomalla kuormalla kuormatun ajoneuvon taikka ajoneuvoyhdistelmän kuljetusta, jossa ylitetään ainakin yksi tiellä yleisesti sallittu mitta tai massa.

Kuljetus tarvitsee erikoiskuljetusluvan, kun se ylittää niin sanotut vapaat mittarajat- ja/tai normaali liikenteen massarajat. Tyypillisiä erikoiskuljetuksia ovat erilaisten koneiden, elementtien, rakennusten, nostureiden ja isojen tuotteiden kuljetukset.

Erikoiskuljetukset tulevat kyseeseen silloin, kun jakamatonta esinettä ei voida kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa useampiin kuljetuksiin.

Tietoja normaaliliikenteen mittarajoista FINLEXin sivuilta

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä:

Tietoja normaaliliikenteen massarajoista FINLEXin sivuilta

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä:

Erikoiskuljetuslupa tarvitaan aina normaaliliikenteen massarajojen ylittyessä ja niin sanottujenvapaiden mittarajojen ylittyessä.

ERIKOISKULJETUSLUPA HAKEMUS WORD MUODOSSATAI PDF MUODOSSA

Erikoiskuljetuksiin liittyen lisätietoja löytyy ELY-Keskuksen erikoiskuljetus sivuilta.

Erikoiskuljetuksiin liittyen hyödyllistä tietoa löytyy myös ELY- Keskuksen julkaisusta Erikoiskuljetusluvan tarve, hakeminen ja käytännön toimenpiteet.

Tiivis tietopaketti erikoiskuljetuksista on myös ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 8 / 2017, joka on myös pidettävä luvan vaatimassa erikoiskuljetuksessa mukana.

Tarkempia erikoiskuljetuksiin liittyviä ohjeita ja määräyksiä kannattaa käydä lukemassa myös 28.8.2017 voimaantulleesta MÄÄRÄYKSESTÄ Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot